Ciele projektu

Hlavné ciele projektu

Vytvorenie intelektuálnych a inštitucionálnych kapacít medzinárodnej  platformy  pre  aktívnejšie zvyšovanie vzdelávania a poradenstva  profesionálnych a začínajúcich včelárov, rozširovanie poznatkov verejnosti pre záchranu a udržateľného využívania ohrozených peľovačov, včiel, včelích produktov a ich služieb  pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.

Špecifické ciele:

1) vytvorenie siete výskumných, vzdelávacích inštitúcií a združení včelárov z krajín V4 a krajín RS, UA, MD a AR ako modelu aktívnej spolupráce - BeeNet;

2) vytvorenie e-platformy vo forme špecializovanej web stránky pre systematické on-line vzdelávanie - BeeEduca;

3) sústredenie nových poznatkov pre riešenie aktuálnych problémov  úhynu a výživy včiel, GMO, včelárstva a apiterapie
 

 Sumár