Aktivity

Kick-off Project Management Meeting, 10. - 14. September 2019, Nitra, Slovakia

Medzinárodna konferencia 1, 13. septembra 2019 v Nitre, Slovensko

Pozvánka

Vážená včelárska verejnosť – vážení včelári a spracovatelia včelích produktov, zástupcovia mimovládnych organizácií a štátnych organizácií,

dovoľujeme si Vás pozvať na  medzinárodnú konferenciu 
„Zber, hodnotenie a využívanie včelích peľových obnôžok a pergy“, 
ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2019 s otvorením o 9:30 hodine
 Kongresové stredisko Študentského domova A. Hlinku 9, Trieda A. Hlinku 39, 949 76 Nitra

Program konferencie je uvedený na web stránke http://bee-educa.uniag.sk

Medzinárodnú konferenciu pripravil kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet za aktívnej spolupráce 12 výskumných a vzdelávacích inštitúcií z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska ako partnerov a garantov medzinárodného projektu
„Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života“.
Cieľom projektu je propagácia ochrany včiel a opeľovačov a podpora
Svetového dňa včiel (20. mája) vyhláseného OSN
Finančnú podporu pre riešenie projektu schválila Agentúra pre Vyšehradský fond na obdobie rokov 2019-2020.
Na konferenciu sme v projekte naplánovali účasť v počte do 150 účastníkov.
Účasť na konferencií je bezplatná aj s podaním obeda a občerstvenia.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť formou registračného formulára 
na web stránke   http://bee-educa.uniag.sk

alebo zaslaním mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla na 
E-mail: bee.educa@gmail.com

Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Koordinátor projektu

Poster

Program

Registrácia

Media

GDPR

V súvislosti s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
si Vás dovoľujeme informovať, že registráciou na medzinárodnú konferenciu so zaslaním Vašich osobných údajov – adresy bydliska, čísla telefónu a elektronickej adresy súhlasíte s ich použitím pre vzájomný kontakt v rámci realizácie konferencie a ako doklad k zúčtovaniu nákladov na konferenciu z prideleného grantu Agentúry Visegrad Fund.

International Conference  SC3 ECOLOGY, DISEASES AND HEALTH OF HONEY BEES 4th November 2019, Chisinau, Republic of Moldova

Pozvánka

Poster

Program

Registrácia

Media

GDPR

V súvislosti s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
si Vás dovoľujeme informovať, že registráciou na medzinárodnú konferenciu so zaslaním Vašich osobných údajov – adresy bydliska, čísla telefónu a elektronickej adresy súhlasíte s ich použitím pre vzájomný kontakt v rámci realizácie konferencie a ako doklad k zúčtovaniu nákladov na konferenciu z prideleného grantu Agentúry Visegrad Fund.

Medzinárodna konferencia 3, Ukrajina

Pozvánka

Poster

Program

GDPR

V súvislosti s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR/ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
si Vás dovoľujeme informovať, že registráciou na medzinárodnú konferenciu so zaslaním Vašich osobných údajov – adresy bydliska, čísla telefónu a elektronickej adresy súhlasíte s ich použitím pre vzájomný kontakt v rámci realizácie konferencie a ako doklad k zúčtovaniu nákladov na konferenciu z prideleného grantu Agentúry Visegrad Fund.

Medzinárodna konferencia 4, Armensko

 

UA Beverages and extracts from bee products – competition exhibition – Old Saltov

 

UA Original honey competition - in the framework of All-Ukrainian Women Beekeepers Forum «Pani Bdzhilka» - Poltava