Intro

SAVE BEES

Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života človeka 

Riešenie projektu je podporené grantom Vyšehradského fondu V4 krajín Európskej únie pod číslom 21910411 na obdobie  2019-2020

https://www.visegradfund.org